odwiedzin od
1 listopada 2005

TIPSY

1-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Download
Linki
Bramka SMS
Wszystko dla Twojej komórki
Kontakt

Ebooki

Jak zdać egzamin?
Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Dobre wypracowania
Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową
Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową
Czy chcesz dowiedzieć się jak napisać merytorycznie dobrą, strukturalnie logiczną i edytorsko piękną pracę dyplomową i ją z sukcesem obronić?

Szybka nauka dla wytrwałych
Szybka nauka dla wytrwałych
I Ty możesz skutecznie rozwiązać swoje problemy z nauką.Poznaj skuteczne techniki pamięciowe, umożliwiające bezproblemowe zapamiętywanie wszystkiego czego potrzebujesz.

Psychologiczne przygotowanie do matury
Psychologiczne przygotowanie do matury
Poznaj sekret, dzięki którym zdanie matury to będzie dla Ciebie pestka. I Ty możesz zdać maturę bez najmniejszego stresu!

Kody do gier (tipsy) - T

Kody do gry The Entente WW1 Battlefields

Podcza gry wciśnij tyldę [~], aby przywołać konsolę korespondecyjną. Następnie wpisz 'player->', którą możesz wybrać z listy poniżej. Przykład użycia: wpisanie "player->AddItem "Gold_100" 12345" daje 12345 złota graczowi.

TGM - tryb boga włącz/wyłącz
Help - lista komend
SetFlying 1 - latanie (0 - dezaktywuje)
SetSuperJump 1 - udostępnia super skok (0 - dezaktywuje)
SetWaterWalking 1 - umożliwia chodzenie po wodzie (0 - dezaktywuje)SetWaterBreathing 1 - oddychasz pod wodą (0 - dezaktywuje)
SetLevel - ustawia poziom gracza na
AddItem "Gold_100" - daje ilość danemu graczowi
SetFatigue - ustawia maksymalne i obecne zmęczenie gracza na wartość
SetMagicka - ustawia maksymalne i obecne magię dostępną dla gracza na wartość
SetHealth - ustawia maksymalne i obecne życie gracza na wartość

Pełna lista komend według schematu: -

toggleScripts - włącz/wyłącz scripts
TestInteriorCells - start interior cell test
TestCells - start exterior cell test
FixMe - Fix Me
TFOW - włącz/wyłącz fog of war
MOTO - move one to one
TWF - włącz/wyłącz wireframe
TWA - włącz/wyłącz water
TVM - włącz/wyłącz vanity mode
TTS - włącz/wyłącz texture string
TST - włącz/wyłącz stats
TSO - włącz/wyłącz script output
TPG - włącz/wyłącz path grid display
TMS - włącz/wyłącz magic stats
TLF - włącz/wyłącz load fade
TKS - włącz/wyłącz kill stats
TGM - włącz/wyłącz god mode
TDT - włącz/wyłącz debug text
TDS - włącz/wyłącz dialog stats
TFH - włącz/wyłącz full help
TCS - włącz/wyłącz combat stats
TCL - włącz/wyłącz collision
TCG - włącz/wyłącz collision grid
TCB - włącz/wyłącz collision boxes
TAI - włącz/wyłącz AI
T3D - test models
SSG - pokaż scene graph
SCT - stop cell test
ORI - output reference info
TW - włącz/wyłącz world
TS - włącz/wyłącz sky
TM - włącz/wyłącz menus
TL - włącz/wyłącz lights
TG - włącz/wyłącz grid
TB - włącz/wyłącz borders
SV - pokaż variables
ST - pokaż targets
SG - pokaż group
SA - pokaż animation
RA - reset actors
PT - purge textures

Pełna lista komend, które możesz użyć stosując szablon 'player->'

PayFineThief
GetSoundPlaying
ModInvisibile
SetInvisibile
GetInvisibile
ModParalysis
SetParalysis
GetParalysis
ModBlindness
SetBlindness
GetBlindness
ModSilence
SetSilence
GetSilence
ModCastPenalty
SetCastPenalty
GetCastPenalty
ModArmorBonus
SetArmorBonus
GetArmorBonus
ModFlying
SetFlying
GetFlying
ModSuperJump
SetSuperJump
GetSuperJump
ModSwimSpeed
SetSwimSpeed
GetSwimSpeed
ModWaterWalking
SetWaterWalking
GetWaterWalking
ModWaterBreathing
SetWaterBreathing
GetWaterBreathing
Fall
GetForceSneak
ClearForceSneak
ForceSneak
GetLocked
EnableStatReviewMenu
DontSaveObject
GetPlayerMagicDisabled
DisablePlayerMagic
EnablePlayerMagic
GetPlayerFightingDisabled
DisablePlayerFighting
EnablePlayerFighting
EnableLevelupMenu
GetLevel
SetLevel
PlayBink
GetHealthGetRatio
GetFactionReaction
ShowMap
StopSound
GetTarget
PayFine
GetDetected
GetVanityModeDisabled
DisableVanityMode
EnableVanityMode
GetBlightDisease
GetCommonDisease
GetAttacked
GetSecundaPhase
GetMasserPhase
FadeTo
GetPlayerLookingDisabled
DisablePlayerLooking
EnablePlayerLooking
GetPlayerJumpingDisabled
DisablePlayerJumping
EnablePlayerJumping
PCGet3rdPerson
PCForce1stPerson
PCForce3rdPerson
PCJoinFaction
XBox
GetRace
GetEffect
Unlock
Lock
HurtStandingActor
ModCurrentFatigue
ModCurrentMagicka
ModCurrentHealth
FadeIn
FadeOut
PlayLoopSound3DVP
PlayLoopSound3D
PlaySound3DVP
PlaySound3D
PlaySoundVP
COE
CenterOnExterior
EnableBirthMenu
EnableClassMenu
EnableRaceMenu
EnableNameMenu
ModRegion
ChangeWeather
Cast
RemoveEffects
GetSpellEffects
RemoveSpellEffects
GetSpell
RemoveSpell
AddSpell
SayDone
Say
EnableMagicMenu
EnableMapMenu
EnableInventoryMenu
EnableStatsMenu
HitAttemptOnMe
HitOnMe
GetStandingActor
GetStandingPC
GetPCCell
ModFactionReaction
SetFactionReaction
RepairedOnMe
GetPCRank
GetInterior
ModHello
SetHello
GetHello
ModAlarm
SetAlarm
GetAlarm
ModFlee
SetFlee
GetFlee
ModFight
SetFight
GetFight
GetDeadCount
GetItemCount
GetLOS
GetLineOfSight
GetAIPackageDone
GetCurrentAIPackage
AIWander
AITravel
AIFollowCell
AIFollow
AIEscortCell
AIEscort
AIActivate
OnMurder
OnKnockout
OnDeath
DisableTeleporting
EnableTeleporting
DropSoulGem
RemoveSoulGem
AddSoulGem
HasSoulGem
GoToJail
ForceGreeting
Resurrect
PlaceAtPC
ShowRestMenu
GetPlayerViewSwitch
DisablePlayerViewSwitch
EnablePlayerViewSwitch
WakeUpPC
GetPCSleep
GetPlayerControlsDisabled
DisablePlayerControls
EnablePlayerControls
GetDisabled
Disable
Enable
ModPCFacRep
SetPCFacRep
GetPCFacRep
COC
CenterOnCell
RemoveItem
AddItem
PCClearExpelled
PCExpell
PCLowerRank
PCRaiseRank
LowerRank
RaiseRank
GetJournalIndex
ClearInfoActor
ModResistNormalWeapons
SetResistNormalWeapons
GetResistNormalWeapons
ModChameleon
SetChameleon
GetChameleon
ModResistParalysis
SetResistParalysis
GetResistParalysis
ModResistPoison
SetResistPoison
GetResistPoison
ModResistCorprus
SetResistCorprus
GetResistCorprus
ModResistBlight
SetResistBlight
GetResistBlight
ModResistDisease
SetResistDisease
GetResistDisease
ModResistShock
SetResistShock
GetResistShock
ModResistFrost
SetResistFrost
GetResistFrost
ModResistFire
SetResistFire
GetResistFire
ModResistMagicka
SetResistMagicka
GetResistMagicka
ModDefendBonus
SetDefendBonus
GetDefendBonus
ModAttackBonus
SetAttackBonus
GetAttackBonus
GetCurrentWeather
GetWindSpeed
PCExpelled
SameFaction
ModPCCrimeLevel
SetPCCrimeLevel
GetPCCrimeLevel
ModDisposition
SetDisposition
GetDisposition
ModReputation
SetReputation
GetReputation
ModFatigue
SetFatigue
GetFatigue
ModMagicka
SetMagicka
GetMagicka
ModHealth
SetHealth
GetHealth
ModHandToHand
SetHandToHand
GetHandToHand
ModSpeechcraft
SetSpeechcraft
GetSpeechcraft
ModMercantile
SetMercantile
GetMercantile
ModMarksman
SetMarksman
GetMarksman
ModShortBlade
SetShortBlade
GetShortBlade
ModLightArmor
SetLightArmor
GetLightArmor
ModAcrobatics
SetAcrobatics
GetAcrobatics
ModSneak
SetSneak
GetSneak
ModSecurity
SetSecurity
GetSecurity
ModUnarmored
SetUnarmored
GetUnarmored
ModAlchemy
SetAlchemy
GetAlchemy
ModRestoration
SetRestoration
GetRestoration
ModMysticism
SetMysticism
GetMysticism
ModConjuration
SetConjuration
GetConjuration
ModIllusion
SetIllusion
GetIllusion
ModAlteration
SetAlteration
GetAlteration
ModDestruction
SetDestruction
GetDestruction
ModEnchant
SetEnchant
GetEnchant
ModAthletics
SetAthletics
GetAthletics
ModSpear
SetSpear
GetSpear
ModAxe
SetAxe
GetAxe
ModLongBlade
SetLongBlade
GetLongBlade
ModBluntWeapon
SetBluntWeapon
GetBluntWeapon
ModHeavyArmor
SetHeavyArmor
GetHeavyArmor
ModMediumArmor
SetMediumArmor
GetMediumArmor
ModArmorer
SetArmorer
GetArmorer
ModBlock
SetBlock
GetBlock
ModLuck
SetLuck
GetLuck
ModPersonality
SetPersonality
GetPersonality
ModEndurance
SetEndurance
GetEndurance
ModSpeed
SetSpeed
GetSpeed
ModAgility
SetAgility
GetAgility
ModWillpower
SetWillpower
GetWillpower
ModIntelligence
SetIntelligence
GetIntelligence
ModStrength
SetStrength
GetStrength
AddTopic
Random
MenuMode
CellChanged
GetButtonPressed
ScriptRunning
StopScript
StartScript
StopCombat
StartCombat
OnActivate
SkipAnim
LoopGroup
PlayGroup
CellUpdate
GetSecondsPassed
GetCurrentTime
SetAtStart
GetStartingAngle
GetStartingPos
SetAngle
GetAngle
SetPos
GetPos
RotateWorld
MoveWorld
Rotate
Move
PositionCell
Position
StreamMusic
PlaySound
GetDistance
MessageBox
OutputObjCounts
OutputRefCounts
EnableRest
FillMap
FillJournal


Polecamy serwisy

Ebooki

Zwalcz stres
Zwalcz stres
Naucz się zwalczać stres w zarodku i cieszyć się pełnią życia. Poznaj sprawdzone i skuteczne metody zwalczania stresu.

Perfekcyjny wygląd - kulturystyka i fitness
Perfekcyjny wygląd - kulturystyka i fitness
Jak osiągnąć wyraźne zmiany we własnej sylwetce i uzyskać wspaniały wygląd w naturalny sposób w ciągu zaledwie 6 tygodni?

Szybkie czytanie dla wytrwałych
Szybkie czytanie dla wytrwałych
Dowiedz się jak nauczyć się czytać, co najmniej 2000 słów na minutę, z pełnym zrozumieniem czytanego tekstu w czasie krótszym, niż 13 tygodni.

odwiedzin od 23 lutego 2005